Skip to main content

Webbinarium: Förbättra konsultinköpen och sänk konsultkostnaderna med rätt Vendor Management System (VMS) och konsultmarknadens egna prisbarometer 7/9 Kl. 9

Ta rätt beslut i er konsultaffär med tillgång till priser i realtid från över 17.000 konsultavtal!

Välkommen till ett webbinarium för dig som vill få kontroll, göra kvalitativa konsultinköp och sänka dina konsultkostnader.

Under webbinariet kommer vi att  berätta mer om marknadens ledande VMS KeySourcingTool som i kombination med vårt nya analysverktyg Prisbarometern skapar en unik konkurrensfördel när det kommer till kontroll, uppföljning och tids/kostnadsbesparingar gällande konsultinköp.

Med oss kommer vi att ha Emma Mårtén, strategisk inköpare från Livförsäkringsbolaget Skandia som kommer att berätta om deras resa till att idag ha full kontroll på konsultinköpen och vilka tids- och kostnadsbesparingar övergången har medfört.

Under webbinariet kommer vi att visa hur man med hjälp av Prisbarometern kan ta rätt inköpsbeslut vid varje enskild konsultaffär och därmed göra betydande kostnadsbesparingar för organisationen.

Jämför priset du betalar med resten av marknaden och se till att sänka dina konsultkostnader genom att ta faktabaserade beslut varje gång ni tar in en konsult.

10 kr per timme ger dig ca. 18.000:- till i kostnadsbesparingar på sista raden per år för EN konsult räknat på heltid.

Agenda

Övergripande genomgång av VMS:et KeySourcingTool och analysverktyget Prisbarometern

Emma Mårtén strategisk inköpare från Livförsäkringsbolaget Skandia berättar om deras bakgrund och hur KeySourcingTool tillsammans med Prisbarometern hjälpt dem att effektivisera konsultinköpen, sänka konsultkostnaderna och genomföra mer träffsäkra konsultinköp varje dag.

Hur man kan använda KeySourcingTool och Prisbarometern som stöd för alla medarbetare i organisationen vid konsultbehov oavsett vilka leverantörer man samarbetar med.

Välkommen att anmäla dig kostnadsfritt här!