Kräver bara internetåtkomst

Spendanalys

Med spendanalysen skapas en överskådlig bild i realtid av hur konsulter används i organisationen och hur leverantörerna presterar utifrån överenskommet ramavtal. I funktionen ingår även leverantörsjämförelse och kostnadskontroll, exempelvis antal konsulter, kostnad per månad, kostnad per leverantör, vilken typ av konsulter som anlitas och vilket projekt som kostar företaget mest pengar. Kostnadsprognos och möjlighet att välja datumintervall visar tydligt hur konsulthanteringen fortlöper. Genom PDF-rapporter och exportfunktion till Excel kan man enkelt skapa egna rapporter.

Läs folder om KST (PDF)   Spendanalys (PDF)

Enkel administration av förfrågningar och offerter

Skapa nya förfrågningar bekvämt direkt i KeySourcingTool. Gruppera dina leverantörer så att rätt bolag får rätt förfrågan. Samtliga processer genomförs via färdigarbetade mallar vilket genererar stora tidsbesparingar för samtliga parter. Sortera inkomna offerter på bästa pris eller på den kandidat som bäst uppfyller era krav. Skapa nya avtal genom egna mallar eller direkt ifrån vald offert med offertinformationen som underlag.  

Skapa e-avtal direkt i KeySourcingTool

Glöm administrering av pappersavtal och manuella processer. Med KeySourcingTool är det enkelt att bjuda in leverantörer och skriva e-avtal med automatisk påminnelsefunktion i god tid innan avtalet löper ut. Med e-signering kan båda parterna smidigt godkänna avtalet som sparas i en avtalsdatabas. Samtlig information går enkelt att ladda ner som PDF eller exportera till Excel. Eventuell förlängning görs med ett par                                                                                                                                     knapptryck!

Smidig leverantörshantering

Tjänsten är leverantörsoberoende, bjud enkelt in leverantörer till ett slutet nätverk för smidiga och tidseffektiva konsultinköp. Skapa egna förfrågningar, ta emot offerter och signera avtal elektroniskt. Sortera offerter utifrån företag, tillgänglighet, pris och kompetens. Möjlighet att skapa obegränsat antal leverantörsgrupper innebär att rätt leverantörer får rätt förfrågan. KeySourcingTool generar stora tidsbesparingar och samlar hela inköpsadministrationen på ett ställe med en gemensam process oavsett antal leverantörer!

Tillgängligt överallt

Flexibel användning och tillgänglighet till hela konsultinköpsprocessen genom mobilanpassad portal. Tillgång till samtlig information för alla berörda parter när som helst via surfplatta eller annan mobil enhet. Endast nätverksåtkomst behövs!
 
Läs folder om KST (PDF)