Skip to main content

Prisbarometern – Priser och aktuella marknadstrender för den svenska konsultmarknaden

Ta rätt beslut i din konsultaffär genom konsultpriser och trender i realtid baserat på data från över 17.000 slutna konsultavtal och över 55.000 konsultförfrågningar. Öka din konkurrenskraft och ligg steget före dina konkurrenter genom att ha tillgång till dina mest värdefulla KPI:er. Jämför genomsnittliga priser och trender för konsultroller inom just ditt specifika område. Följ marknadsutvecklingen och se vilka roller som är populära just nu. Jämför dina priser med hela marknaden i realtid och avsluta fler konsultaffärer med högre träffsäkerhet genom Prisbarometern.

Prova 7 dagar kostnadsfritt

Den som vet mest tar bäst beslut

Öka din konkurrenskraft med relevanta och konkurrenskraftiga priser. Jämför dina priser med hela marknaden baserat på realtidsdata från över 17 000 förseglade konsultavtal.

Jämför och optimera konsultaffären. Fatta smartare beslut om din konsultverksamhet med tillgång till data från över 6 000 organisationer. Realtidsdata som visar genomsnittliga priser per roll, kompetensområden, nivåer, trender och mer. Jämför enkelt data mellan olika tidsperioder.

Ta rätt beslut och säkra fler konsultaffärer

Få tillgång till den senaste marknadsdatan och för att fatta bättre och mer välgrundade beslut om prissättning eller inköpspris. Prissättning eller inköp baserad på magkänsla istället för benchmarkdata kan leda till goda resultat, men också mindre goda resultat och ofta med osäkerhet om du har gjort en bra affär. En skillnad på 10 SEK per timme i fel riktning innebär ungefär 20 000 SEK i förlorad omsättning eller potentiell kostnadsbesparingar per år för EN konsult.

Ligg steget före konkurrenterna

Vår benchmark- och insiktsdata ökar chanserna att stänga dina affärer med relevant och konkurrenskraftig prissättning. Prisbarometern försäkrar dig om att du betalar rätt pris för rätt kompetens och ger dig ett konkret beslutsunderlag vid offerter och avtalsskrivning.

Aktivera Prisbarometern

Prisbarometern Light 995:-/mån - 13 KPI:er

Öka konkurrenskraften och säkra fler konsultaffärer. Baserat på data med 6.000+ organisationer och 17.000+ förseglade konsultavtal (uppdateras i realtid).

Prova kostnadsfritt 7 dagar

Dessa KPI:er ingår i paketet

• Snittpris per roll och per kompetensområde
• Snittpris per nivå och per nivå och år
• Snittpris per kompetensområde och år
• Snittpris per roll och år
• Trend – Månatlig spend
• Topp 50 mest populära rollerna
• Mest konkurrensutsatta rollerna
• Mest populära kompetensområdena
• Genomsnittstid per avtal
• Antal offerter i snitt per förfrågan
• Trend – Antal konsultaffärer

Beställ Prisbarometern Light

Prisbarometern Standard 1.995:-/mån - 30+ KPI:er

Öka konkurrenskraften och säkra fler konsultaffärer. Baserat på data med 6.000+ organisationer och 17.000+ förseglade konsultavtal (uppdateras i realtid).

Prova kostnadsfritt 7 dagar

Dessa KPI:er ingår i paketet

Allt i Light plus:
• Antal offerter i snitt per kompetensområde
• Antal offerter i snitt per roll och år
• Antal offerter i snitt per nivå
• Snittpris offerter per kompetensområde
• Snittpris offerter per roll
• Snittpris offerter per nivå
• Trend – aktiva förfrågningar
• Trend – aktiva offerter
• Antal offerter i förhållande till antal förfrågningar i %
• Antal förfrågningar per nivå i %
• Antal avtal per nivå i %
• Antal offerter per roll i %
• Antal förfrågningar per kompetensområde i %
• Trend – offererat pris mot avtalat pris
• Trend – Förfrågningar per månad
• Trend – Skickade offerter per månad
• Antal förlängningar i förhållande till totalt antal avtal i %
• Antal avtal som har blivit avslutade i förtid (%)

Beställ Prisbarometern Standard

Boka en demo av Prisbarometern

Beställ Prisbarometern

Skicka ett meddelande

KeySystems Sverige AB
Söder Mälarstrand Kajplats 16
118 25 Stockholm
Sweden

Postadress
Box 38062
100 64 Stockholm

Organisationsnummer:
559038-0431

Försäljning
070-644 38 88
sales@keysourcingtool.com

Support
support@keysourcingtool.com